WORKSHOP: ENERGIEMANAGEMENT BIJ THUISWERKEN

Thuiswerken kent veel voordelen: je hebt meer vrijheid in het indelen van je dagen, hebt geen reistijd en kunt makkelijker je eigen (leef)ritme aanhouden. De voordelen wegen niet voor iedereen op tegen de nadelen. Een gebrek aan (persoonlijk) contact, weinig afwisseling en minder structuur kunnen zorgen voor het verliezen van je energie. Veel mensen kampen met vermoeidheid, voelen zich eenzaam en/of worstelen met gevoelens van somberheid.

In deze workshop is aandacht voor deze thema’s. Hoe kun je jouw thuiswerkdag optimaal indelen en (indien noodzakelijk) combineren met thuisonderwijs of mantelzorg? Hoe blijf je de balans bewaken tussen werk en privé? Kleine veranderingen kunnen zorgen voor een groots resultaat. De praktische handvatten in deze workshop geven medewerkers voldoende mogelijkheden om thuis optimaal aan het werk te gaan.

WORKSHOP: OMGAAN MET GRENZEN

Wanneer het gaat om stress- en energiemanagement, spelen grenzen een grote rol. Belangrijk is dan ook om jouw persoonlijke grenzen te herkennen. In een eerste workshop leer je hoe jouw grenzen zich kenbaar maken en hoe je deze in een vroegtijdig stadium kunt herkennen. Vervolgens is het zaak om je grenzen serieus te nemen en aan te geven. Hier is tijdens een tweede workshop aandacht voor.

WORKSHOP: MANAGE JE ENERGIELEKKEN

Alles in het leven draait om het vinden van balans. Zo ook het vinden van balans tussen energiegevers, dingen waar je energie van krijgt en energievreters, dingen die energie van je vragen. Het is niet nodig en onmogelijk om alle energievreters uit je leven te bannen. Het gaat wel om het vinden van evenwicht zodat je voldoende energie opdoet om ook weer te kunnen verbruiken. Veel mensen verzanden in ‘moetjes’, energievreters en hebben daardoor weinig energie over voor andere dingen. Je kunt dan makkelijk in een vicieuze cirkel terechtkomen: je gebruikt je energie voor alles wat ‘moet’ en nodig is, maar doet (te) weinig om zelf weer op te laden. Hierdoor verbruik je meer energie dan je verkrijgt. Je zou kunnen zeggen dat je batterij leegloopt.

In de workshop ‘manage je energielekken’ is er op een praktische manier aandacht voor deze thema’s. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om weer op te laden en wat nodig is om ook werkelijk in actie te komen. Waarschijnlijk heb je best zicht op energiegevers, de dingen waar jij energie van krijgt. Het is zaak om jezelf te activeren om hier tijd en aandacht aan te besteden. Daarnaast is het belangrijk om een balans te vinden tussen energiegevers en energievreters. Door bewust om te gaan met je eigen energie ben je productief, kun je omgaan met stress en kun je je eigen grenzen tijdig opmerken en aangeven.

WORKSHOP: MINDFUL COMMUNICEREN

In mindfulness gaat het over bewustzijn. Bewust zijn van het moment, jezelf en de mensen om je heen. Bewust, of mindful communiceren is vanuit oprechte aandacht ruimte geven aan al dat wat leeft. Door bewust te communiceren kun je beter contact maken met anderen, ben je in staat om de boodschap van de ander te horen en weet je de juiste vragen te stellen om zo de essentie helder te krijgen. Je leert om op een diepere laag contact te leggen, voorbij te gaan aan alleen beleefdheden en zo werkelijke verbinding te maken.

Door bewust te communiceren ben je helder en congruent, geef je de ander ruimte en heb je oog voor de belangen van alle betrokkenen. Daarnaast krijg je handvatten zodat je weet om te gaan met collega’s die worstelen met omstandigheden en leer je gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken.

WORKSHOP: STRESSMANAGEMENT VOOR MANAGERS

Wil je zelf medewerkers begeleiden bij het verminderen van werkstress? Tijdens één of meerdere workshops krijg je hier handvatten voor. Je wordt klaargestoomd voor het zelfstandig geven van ‘mindful moments’ van maximaal 30 minuten die bestaan uit deskyoga en/of mindfulness oefeningen. Een andere focus kan het ontwikkelen van een positieve, growth mindset zijn. Je leert hoe je deze kennis kunt meenemen tijdens het aansturen van medewerkers.

Het resultaat? Een afdeling met ontspannen en gemotiveerde werknemers die weten hoe ze kunnen omgaan met werkdruk en stress.

Deze workshop(s) zijn maatwerk en de exacte inhoud zal in overleg worden vormgegeven.

WERKWIJZE

Tijdens een vrijblijvende, telefonische kennismaking worden de wensen en mogelijkheden besproken. Hierna volgt een offerte en na akkoord worden de sessies online (via Teams of Zoom) of op kantoor/een andere gewenste locatie gegeven. Een workshop duurt standaard 1,5 uur, maar dit is uiteraard bespreekbaar. Voor de workshop ‘Omgaan met grenzen’ adviseer ik daarnaast een tweede, verdiepende workshop.

Een ideaal moment voor het plannen van een workshop energiemanagement is begin van de werkdag, tijdens de lunchpauze of eind van de werkdag.

Indien de workshop online wordt gegeven is het maximum aantal deelnemers in onderling overleg. Een kleinere groep heeft als voordeel dat er meer ruimte is voor het behandelen  van specifieke wensen vanuit medewerkers.

Bij meerdere workshops energiemanagement  is er naast een eindevaluatie ook altijd een tussentijdse evaluatie.

TARIEVEN ENERGIEMANAGEMENT

Losse workshop van 60 minuten

685(ex BTW) per sessie
  • + Eindevaluatie

Halfjaar traject: 6 workshops van 60 minuten

595(ex BTW) per sessie
  • + Tussentijdse en eindevaluatie

Jaartraject: 12 workshops van 60 minuten

515(ex BTW) per sessie
  • + Tussentijdse en eindevaluatie

OVERIG AANBOD

BEDRIJFSYOGA
MINDFULNESS
MINDSET