Mindset training, master je mindset, mindset workshop, mindset voor bedrijven, Sabrina Soebhan, stressreductie

WERKWIJZE

Tijdens een vrijblijvende, telefonische kennismaking worden de wensen en mogelijkheden besproken. Hierna volgt een offerte en na akkoord worden de sessies online (via Teams of Zoom) of op kantoor/een andere gewenste locatie gegeven. Een standaard mindset workshop voor bedrijven duurt 60 minuten, maar korter of langer is uiteraard mogelijk. Een goed moment voor het plannen van een mindset sessie is het begin van de werkdag, tijdens de lunchpauze of aan het einde van een werkdag.

Tijdens een mindset workshop of training krijgen deelnemers zowel een theoretisch als praktisch kader aangereikt. Ze krijgen inzicht in de werking van het brein, hoe het zichzelf patronen aanleert en reageert op prikkels en stress. De sessies dagen uit tot het ontwikkelen van een groeimindset waarbij ruimte is voor groei en ontwikkeling. In een langere training wordt ook uitgebreid  aandacht besteed aan verschillende mindset facetten zoals motivatie, doelen stellen, het leerproces, zelfvertrouwen en reflectie. Een workshop specifiek op één van deze facetten behoort tot de mogelijkheden.

Na afloop van een langere training zijn deelnemers in staat om vanuit een groeimindset naar hun eigen ontwikkeling te kijken en weten zij hun intrinsieke motivatie aan te spreken. Zij hebben voldoende vertrouwen in eigen kunnen om stappen te zetten. Deelnemers zijn in staat om oude gedragspatronen te herkennen en nieuwe, gewenste gedragspatronen aan te leren.

Er is ruimte voor het behandelen van specifieke wensen vanuit medewerkers zodat de sessies naadloos aansluiten op de behoeften. Na een sessie of tussen de sessies door kunnen zij vragen altijd per mail voorleggen aan de trainer.

Bij een mindset training op het werk is er naast een eindevaluatie ook altijd een tussentijdse evaluatie.

TARIEVEN MINDSET TRAININGEN

Losse workshop van 60 minuten

525(ex BTW) per sessie
  • + Eindevaluatie

6 sessies van 60 minuten

500(ex BTW) per sessie
  • + Tussentijdse en eindevaluatie

12 sessies van 60 minuten

475(ex BTW) per sessie
  • + Tussentijdse en eindevaluatie

OVERIG AANBOD

BEDRIJFSYOGA
MINDFULNESS
ENERGIEMANAGEMENT